THI CÔNG SƠN KẺ VẠCH NHÀ MÁY KINH ĐÔ BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Thuận An – Bình Dương
Hạng mục: thi công sơn kẻ vạch kho xưởng, lối đi khu vực nội bộ
Diện tích: 1.500 m

Trả lời