THI CÔNG SƠN EPOXY-BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC

Địa điểm: quận Thủ Đức
Hạng mục: thi công sơn epoxy tự san phẳng
Diện tích: 500 m2

Trả lời